Medarbejdere

Direktør
Carsten Rasmussen
Telefon: +45 57 80 46 19
info@veddebus.dk

Ansvarlig for drift og fakturering i Vedde Bus
Lotte Heidemann
Telefon: +45 57 80 46 19
info@veddebus.dk

Administrativ medarbejder
Henrik Kielstrup
Telefon: +45 57 80 46 19
info@veddebus.dk